Stol som holder

Han hadde vært i forliksrådet. Det er nummeret før saken går til retten og blir avgjort.

Han hadde nemlig en rolle i forliksrådet, og før vi visste ordet av det snakket vi om ulike stoler. Utgangspunktet var naturligvis domstolene. Derfra gikk veien til lenestoler, kontorstoler, spisestuestoler, prekestoler og fluktstoler.

Men har du hørt om nådestol? Mnjaa? Det demret kanskje litt. Vi hører ikke så mye om det nå, for teksten har fått ny oversettelse. Men i Det gamle testamentet hører vi om øverstepresten som en gang i året gikk inn i det aller helligste rommet for å ofre for folkets synder.

Ute i forgården kastet de lodd om to bukker. En fikk loddet Asasel og en annen fikk loddet Herren. Den som fikk loddet Herren ga sitt blod som øverstepresten bar inn i det aller helligste. Han var korrekt antrukket og gikk inn på vegne av hele Isralesfolket. 

I det aller helligste sto blant annet paktskisten med  steintavlene fra Sinai, Arons stav og en krukke med manna fra ørkenvandringen. Lokket var kledd med gull og het altså nådestolen. To kjeruber (engler i gull) voktet paktskisten. Da øverstepresten kom inn i rommet med blodet fra bukken helte han dette ut over soningslokket eller nådestolen. 

Syndebukk
Utenfor ble den andre bukken bragt fram for folket slik at de kunne legge sine hender på den og bekjenne sine syner. Da gikk syndene over fra folket til bukken som fikk skylda. Den ble en syndebukk. 

Det er påske og vi har fått snart høre om ham som kom som den største øversteprest som presenterte sitt eget blod for selveste Gud i himmelen. En gang for alle. Han var også syndebukken som fikk skylda for det vi har gjort. 

Nådestol. Det er et fint ord. Selv om fluktstol høres mer forlokkende, hviler jeg bedre i nåden. Jeg er ikke på flukt. Jeg stoler på nåden.