Visdom med årene

To faser

Det sies at mannen har to faser i livet. Det er fase en og fase to. Den første fasen handler om å bli til noe. Han setter seg mål, og de er gjerne svært høye. Han vil bli statsminister eller fotballproff. Og han arbeider målrettet for å nå målet sitt.

Les mer