Sett perlen!

En kunstner og en pensjonert prest skulle begge lese fra Salme 23 om Hyrden. Jeg vet ikke om det var en tidlig versjon av The Voice eller Idol, men de skulle visstnok sjekke ut hvem som etterlot det sterkeste inntrykk. 

Kunstneren leste først. Det var vakkert og uten feil. Deretter skulle den gamle presten lese Salmen. Denne fremføringen var ikke fri for prekentone og lesefeil. Likevel satt tilhørerne med gåsehud på kroppen og tårer i øynene. Kunstneren vendte seg mot presten og sa: Jeg kjenner salmen, men du kjenner åpenbart hyrden.

I dag fulgte jeg overføringen av langfredagens gudstjeneste fra Knarvik kirke. En kort preken av prest Magne Bjørndal. Han er blind, men han har sett skatten og han var i stand til å formidle det viktigste. Evangeliet om stedfortrederen.

For mange år siden hørte jeg Olav Skjævesland forelese om Broen over 2000 år. En rett forkynnelse virker i øyeblikket, sa han. Ordet og handlekraften skjer mens menigheten hører på.

Mens korset fra alteret i Notre Dame fremdeles lyser demonstrerte en prest fra Knarvik påskens under. Hele gudstjenesten var flott, men talen var perlen i dag.