Utestemme

Da taleren i Stavanger kristelige fagskolelag hadde satt seg, ble ordet gitt fritt. Medlemmene hadde invitert med seg noen venner som ikke gikk så ofte på religiøse samlinger. En av disse ble etterhvert meget engasjert.
Les mer