Portrett

Øyeblikk i Asker

Mye kan tyde på at de virkelig store kunstnerne har hatt det svært vanskelig. Tungsinn, depresjon og syfilis. Ikke vet jeg, men det ser ut som om de bare uttrykker seg gjennom kunsten. Sånn har ikke jeg det. Jeg mener selv at jeg har det altfor bra til å bli en stor kunstner. Men likevel, jeg liker kunst.

Les mer