Portrett

Øyeblikk i Asker

Mye kan tyde på at de virkelig store kunstnerne har hatt det svært vanskelig. Tungsinn, depresjon og syfilis. Ikke vet jeg, men det ser ut som om de bare uttrykker seg gjennom kunsten. Sånn har ikke jeg det. Jeg mener selv at jeg har det altfor bra til å bli en stor kunstner. Men likevel, jeg liker kunst.

Det kan være vanskelig å forklare hvorfor jeg maler. Jeg vet bare at jeg må. Det kan være like vanskelig å forklare hva jeg maler. Ikke fordi jeg ikke kan forstå det. Men jeg vet ikke hva som møter rundt neste sving. Plutselig er det noe som fanger min oppmerksomhet, og før jeg vet ordet av det er jeg i gang med et nytt bilde. Jeg forsøker å fange øyeblikket. Derfor har jeg med min skisseblokk.

Denne gangen vet jeg hva utstillingen skal handle om. Øyeblikkene. Det rommer alt jeg maler. Enten det er fra restauranten i Paris eller det er fra hildringstimen på Helgelandskysten. Kanskje har vi noen felles øyeblikk. Ikke vet jeg.

Aller helst, vil jeg male de øyeblikkene jeg ennå ikke har sett.

Har du et øyeblikk, velkommen til Galleri-E
26. – 27- november Englagård Galleri-E, Søndre Borgen 20, Asker