Oppføringer av Nina Sæther

To faser

Det sies at mannen har to faser i livet. Det er fase en og fase to. Den første fasen handler om å bli til noe. Han setter seg mål, og de er gjerne svært høye. Han vil bli statsminister eller fotballproff. Og han arbeider målrettet for å nå målet sitt.

Øyeblikk i Asker

Mye kan tyde på at de virkelig store kunstnerne har hatt det svært vanskelig. Tungsinn, depresjon og syfilis. Ikke vet jeg, men det ser ut som om de bare uttrykker seg gjennom kunsten. Sånn har ikke jeg det. Jeg mener selv at jeg har det altfor bra til å bli en stor kunstner. Men likevel, […]